За нас

Во Пелагониска Ревизорска Куќа ние препознаваме каква критична улога имаат точните и сигурните финансиски податоци за успех на Вашиот бизнис. Наша примарна цел е да обезбедиме интегритет на вашите финансиски извештаи, помагајќи Ви да ја одржите усогласеноста со важечките закони и меѓународни стандарди и да стекнете доверба од вашите содружници, доверители и акционери.

Законска ревизија
ЗАКОНСКА РЕВИЗИЈА
Договорна ревизија
ДОГОВОРНА РЕВИЗИЈА
Проценки
ПРОЦЕНКИ
Консултантски услуги
КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ
Финансиско планирање
ФИНАНСИСКО ПЛАНИРАЊЕ
previous arrow
next arrow